MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Promo video
Kultúra mesta

ELEKTRONICKÁ ÚRADNÁ TABUĽA

Informácia o voľnom pracovnom mieste

31.05.2016

Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje 1 voľné pracovné miesta - plavčík, vodný záchranár.

Oznámenie o uložení zásielky

31.05.2016

Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje, že Marek Fako (nar. 1981), trvale bytom Moldava nad Bodvou má uloženú listovú zásielku na Mestskom úrade.

Oznámenie o uložení zásielok

26.05.2016
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje uloženie listových zásielok na Mestskom úrade.

ÚRADNÉ OZNAMY

Oznámenie o verejnej zbierke "Deň Úsmevu"

24.05.2016

Dovoľujeme si Vám týmto oznámiť, že v dňoch 24.5.2016 – 2.6.2016 sa bude konať v Moldave nad Bodvou verejná zbierka pod názvom "Deň Úsmevu" na základe priloženého povolenia Ministerstva vnútra SR.

Výberové konanie

18.05.2016

Riaditeľstvo Základnej školy a gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium Moldava nad Bodvou vypisuje výberové konanie na miesto - učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou slovenský jazyk a slovenská literatúra).

Zmena v harmonograme vývozu komunálneho odpadu pre lokalitu Terasa

16.05.2016

Mestský úrad v Moldave nad Bodvou oznamuje, že od 15. mája 2016 nastane zmena v harmonograme vývozu komunálneho odpadu pre lokalitu TERASA mesta Moldava nad Bodvou t.j. vývoz komunálneho odpadu sa od 20. týždňa uskutoční v UTOROK.

AKTUALITY

Slovenský pohár v lezení detí 2016

Slovenský pohár v lezení detí 2016

30.05.2016

Do Slovenského pohára v lezení detí sa zapojil aj Horolezecký klub Moldava so svojou pretekárkou. Súťaž sa uskutočnila 21. mája v Handlovej. 

Divadlo dáva krídla našej fantázii

Divadlo dáva krídla našej fantázii

26.05.2016

Dňa 19. mája 2016 sa žiaci literárneho - dramatického odboru predstavili dvoma divadelnými predstaveniami. Prvá časť sa skladala z hudobno-poetického pásma, kde sme predstavili tvorbu slovenského básnika žijúceho v Maďarsku Gregora Papučeka.

Vývoz odpadu

Vývoz odpadu

25.05.2016

Spoločnosť Kosit, ktorá zabezpečuje zber vývoz tuhého komunálneho odpadu na území mesta, pripravila v tejto oblasti niekoľko zmien. Novinkou je úprava harmonogramu vývozu odpadu a označenie nádob na smetie.