MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

ELEKTRONICKÁ ÚRADNÁ TABUĽA

Oznámenie o zvolaní verejného zhromaždenia

23.09.2016

Účel zhromaždenia: Stretnutie rodičov nosiacich svoje deti pri príležitosti Medzinárodného týždňa nosenia detí
Dátum zhromaždenia: 5. október 2016

Oznámenie o uložení zásielky

22.09.2016

Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje, že adresát Peter Župčán (nar. 1971), trvale bytom Moldava nad Bodvou má uloženú listovú zásielku na Mestskom úrade.

Rozhodnutie primátora mesta č. 13/2016

21.09.2016

Poverujem p. poslanca Otta Komjátiho mojim zastupovaním od 26.09.2016 do 30.09.2016 v súlade s § 13b ods. 3) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

ÚRADNÉ OZNAMY

Celoslovenská výtvarná súťaž

19.09.2016

Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje pre školský rok 2016/2017 ďalší ročník výtvarnej súťaže: Rodina bez cigariet V. ročník.

Výberové konanie

18.07.2016

Riaditeľ Mgr. Nagy István vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie pedagogických zamestnancov. 1 miesto - učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy), 1 miesto - vychovávateľ školského klubu detí.

Štatút časopisu Moldavská panoráma - Szepsi panoráma

11.07.2016

Mediálne oddelene Mesta Moldava nad Bodvou predkladá Štatút časopisu Moldavská panoráma - Szepsi Panoráma. Prvé číslo dvojjazyčného občasníka dostanú domácnosti v Moldave nad Bodvou v priebehu augusta 2016.

AKTUALITY

Európsky týždeň mobility - 5. deň

Európsky týždeň mobility - 5. deň

21.09.2016

Posledný krát sme v rámci kampane ETM čistili "zelenú cestu" v roku 2012. A tak sme to po štyroch rokoch zopakovali. Prečo? Lebo je to lesná cestička, jedna z mála v našom meste, kde sa dá v objatí stromov prechádzať, behať a bicyklovať sa. Pravda, len vtedy, ak vám nezavadzajú naširoko rozkonárené kríky a vetvy stromov.

Európsky týždeň mobility - 4. deň

Európsky týždeň mobility - 4. deň

21.09.2016

Aj 19. septembra sme žili v duchu loga ETM 2016: Inteligentná mobilita - silná ekonomika. Na worksope, ktorý sme zorganizovali pre žiakov ZŠ a Gymnázia Štefana Moysesa, cestovali deti po Európe. Sami si naplánovali zahraničnú dovolenku do Paríža a Londýna tak, aby to bolo pre nich čo najvýhodnejšie.

Európsky týždeň mobility - 3. deň

Európsky týždeň mobility - 3. deň

21.09.2016

15 detí zo školských parlamentov zo ZŠ ČSA a ZŠ Severná sa 18. septembra 2016, zúčastnilo na výlete do Steel parku v Košiciach. Cieľom bolo ukázať deťom, že cestovať sa dá aj vláčikom a hromadnou dopravou, nie iba autami.