MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

ELEKTRONICKÁ ÚRADNÁ TABUĽA

Oznámenie o uložení zásielky

19.01.2017
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje, že adresáti trvale bytom Moldava nad Bodvou majú uloženú listovú zásielku na Mestskom úrade.

Verejná vyhláška

19.01.2017
Na návrh spoločnosti Tepelné hospodárstvo, a.s. bolo na príslušnom stavebnom úrade začaté územné konanie o umiestnení stavby "Teplovodná prípojka pre nové odberné miesta v meste Moldava nad Bodvou".

Oznámenie o zámere prenajať nebytový priestor

19.01.2017
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje zámer prenajať nebytový priestor - bufet v areáli kúpaliska na ulici Jesenského 8 v Moldave nad Bodvou.

ÚRADNÉ OZNAMY

Výberové konania

20.12.2016

Riaditeľstvo Základnej školy a gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium Moldava nad Bodvou v rámci implementácie NP „Škola otvorená všetkým“ vypisuje výberové konanie na tri miesta: školský psychológ, školský špeciálny pedagóg a pedagogický asistent.

Ospravedlnenie/Oznámenie

12.12.2016

Ospravedlňujeme sa občanom mestskej časti Námestie mieru za vzniknutú situáciu z dôvodu neuskutočnenia vývozu komunálneho odpadu z podzemných kontajnerov dňa 12.12.2016 (pondelok). Vývoz sa neuskutočnil z technických príčin spol. KOSIT a.s., termín vývozu je určený dňa 13.12.2016 (utorok).

Výberové konanie

05.12.2016

Riaditeľstvo Základnej školy a gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium Moldava nad Bodvou vypisuje výberové konanie na miesto: administratívny pracovník.

AKTUALITY

Lidl ihrisko Žihadielko

Lidl ihrisko Žihadielko

18.01.2017

Milí Moldavčania! Detských ihrísk v našom meste nikdy nie je dosť, a preto sa na vás obraciame s prosbou, aby ste zahlasovali za realizáciu ihriska Žihadielko od Lidla.

Rozpis prípravných futbalových stretnutí v Moldave

Rozpis prípravných futbalových stretnutí v Moldave

18.01.2017

Rozpis prípravných futbalových stretnutí zimnej prípravy na štadióne FK Bodva Moldava nad Bodvou (ihrisko s umelou trávou)

Vianočný koncert ZUŠ

Vianočný koncert ZUŠ

02.01.2017

Ubehol ďalší rok a opäť sme sa všetci stretli na dlho očakávanom a pripravovanom Vianočnom koncerte. Po minulé roky sa Vianočné koncerty odohrávali mimo našej hlavnej budovy ZUŠ a preto sme sa tento rok rozhodli opäť prinavrátiť Vianoce "domov" do našej koncertnej sály, ktorá je síce o trochu komornejšia, ale o to viac je v nej cítiť teplo domova, lásku, radosť, rodinnú atmosféru - to všetko pre nás znamenajú Vianoce.