MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste
    
ELEKTRONICKÁ ÚRADNÁ TABUĽA

Zverejnenie zámeru predaja majetku mesta

20.04.2018
Mesto Moldava nad Bodvou zverejňuje zámer predaja majetku.

Oznam o zámere prenajať nehnuteľnosť

20.04.2018
Mesto Moldava nad Bodvou zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť vrátane vnútorného vybavenia a to Dom smútku na Hlavnej ulici 125 v Moldave nad Bodvou.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

18.04.2018
Adresát si môže dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

ÚRADNÉ OZNAMY

Oznámenie o rekonštrukcii plynovodov

13.04.2018
Oznamujeme Vám, že rekonštrukcia plynovodov v Moldave nad Bodvou sa uskutoční na uliciach: Hlavná, Hviezdoslavova, Rožňavská, SNP, Jókaiho, Podhorská, Čsl. armády, Kalvínska, Dukelských hrdinov a casť ul. Budulovskej.

Opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi

10.04.2018
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach vypracovalo opatrenia na zabezpečenie úloh a povinností súvisiacich s ochranou lesov pred požiarmi. V opatreniach sú rozpracované povinnosti a úlohy zainteresovaných zložiek.

Oznam pre cestujúcich

09.04.2018
Oznamujeme cestujúcim, že z dôvodu rekonštrukcie kruhového objazdu na Moldavskej ceste, bude prímestská doprava od 7.4.2018 vedená nasledovne:

AKTUALITY

Čiastočná uzávera cesty I/16 v katastrálnom území Moldavy nad Bodvou

Čiastočná uzávera cesty I/16 v katastrálnom území Moldavy nad Bodvou

19.04.2018
Z dôvodu výmeny mostných záverov NDS čiastočne uzavrie cestu I/16 v úseku mostného objektu nad cestou III/5502, železničnou traťou a riekou Bodva.
Pracovné stretnutie poslancov

Pracovné stretnutie poslancov

19.04.2018
V stredu 11. apríla sa v zasadačke Inkubátorového domu uskutočnila pracovná porada poslancov Mestského zastupiteľstva.
Pohyb bez bariér

Pohyb bez bariér

09.04.2018
7. apríla 2018 sa deti zo záujmových útvarov Hip hop z Centra voľného času CVrČek zúčastnili na tanečnej súťaži Pohyb bez bariér v Košiciach.